Zaangażowanie CELO w zrównoważony rozwój


Energia słoneczna

W CELO jesteśmy zaangażowani w spowolnienie zmian klimatycznych i budowanie lepszej planety dla następnych pokoleń.

Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, zainstalowaliśmy panele słoneczne w naszej fabryce w Hiszpanii o maksymalnej wydajności produkcji energii na własne potrzeby 53,81 MWh/rok. Ten panel słoneczny redukuje emisję 24 ton CO2 rocznie, co odpowiada 9 hektarom drzew i 13 boiskom piłkarskim.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią rewolucji energii odnawialnej i będziemy nadal przyczyniać się do walki ze zmianami klimatu.

Projekt włączony do programu motywacyjnego związanego z samowystarczalnością energetyczną i magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych w ramach planu odbudowy, transformacji i odporności, finansowanego przez Unię Europejską - NextGenerationEU.


ŚLAD WĘGLOWY

CELO uzyskało certyfikat w rejestrze śladu węglowego, kompensacji i usuwania CO2 przez Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej i Wyzywania Demograficznego.

Certyfikat ten ma zastosowanie do organizacji aktywnie zaangażowanych w obliczanie swojego śladu węglowego i opracowywanie planów redukcji.