System inspekcji CELOsmart®

System kontroli CELO dla zautomatyzowanych linii montażowych.

Postępy naszych klientów w kierunku automatyzacji wymagają bardziej precyzyjnych, niezawodnych i pozbawionych defektów części, które umożliwiają efektywny montaż w całkowicie zautomatyzowanych liniach montażowych. Z tego powodu wdrożyliśmy systemy kontroli jakości w różnych procesach produkcyjnych: Moduły monitorowania procesu w maszynach do formowania na zimno i formowania gwintów, sterowanie weryfikacją wymiarów, Statystyczna Kontrola Procesu (SPC) i kontrola warunków w obróbce cieplnej to tylko kilka przykładów.

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest kontrola 100% partii produkcyjnych, aby zminimalizować liczbę sztuk niezgodnych z wymaganiami. Proces CELOsmart® obejmuje różne metody kontroli, które zapewniają wysoką jakość naszych produktów, aby osiągnąć najlepsze wyniki w liniach automatycznych. W zależności od wymagań instalacji klienta, elementy są kontrolowane na liniach sortowania laserowego, prądu wirowego, sortowania optycznego lub mechanicznego.

Sortowanie optyczne i laserowe

CELOsmart optical laser sorting

W naszych zakładach wdrożyliśmy najnowocześniejszą technologię kontroli optycznej i laserowej 3D w 100% naszych partii produkcyjnych, co pozwala nam na wykrywanie w 360º wszelkich wad w wymiarach łba, gniazda, trzpienia i gwintu. Dzięki naszemu systemowi kontroli możemy zagwarantować zgodność elementów z parametrami kontrolnymi ustalonymi zgodnie z wymaganiami klienta.

Technika prądu wirowego zapewnia kontrolę metalurgiczną części, co oznacza możliwość wykrycia najbardziej krytycznych defektów metalurgicznych poprzez wizualne odchylenie na wyświetlaczu magnetycznym.

Celem jest pojęcie „zero defektów”, ale nie oznacza ono 0 ppm*. Zgodnie z normą UNE-EN ISO 16426 po procesie automatycznej kontroli (optycznej lub laserowej) nadal pozostaje średni poziom niezgodności wynoszący około 10 ppm dla każdej pojedynczej określonej charakterystyki.

*sztuk na milion, to liczba przyjętych wadliwych sztuk na 1 000 000 skontrolowanych.

Sortowanie mechaniczne

CELOsmart Mechanical sorting

Sortowanie mechaniczne to proces weryfikacji, który pozwala nam wykryć problemy związane z mieszaniem lub zanieczyszczeniem wkrętów, które mogą wystąpić na każdym etapie procesu produkcyjnego, a także wszelkie różnice w średnicy łba.