Rekreacja

Śruby są rozwiązaniem do łączenia różnych materiałów w artykułach użytku codziennego. Jakość śrub i ich doskonała wydajność przez cały okres użytkowania produktów sprawia, że ich obecność jest niezauważalna dla większości użytkowników. Oto niektóre z głównych zastosowań, które zaoferowaliśmy naszym klientom.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy w realizacji projektu.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych produktów lub pomocy przy Twoim projekcie.

Sporty

Sprzęt rekreacyjny i sportowy wykonany jest z materiałów zaawansowanych technologicznie, aby spełnić najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, ale także zapewnić optymalny koszt. CELO oferuje szeroką gamę rozwiązań mocujących do łączenia różnych rodzajów tworzyw sztucznych, stopów lekkich i blach, które spełniają wymagania aplikacji pod względem bezpieczeństwa i redukcji całkowitego kosztu montażu.

Zabawki

CELO oferuje rozwiązania mocujące do montażu różnych elementów zabawek. Nasze produkty służą do łączenia różnych rodzajów tworzyw sztucznych, aluminium i innych stopów lekkich. Spełniają wymagania aplikacji w zakresie bezpieczeństwa i obniżenia całkowitego kosztu montażu.

Leisure

The screws are the solution to join dissimilar materials in many everyday life applications. The quality of the screws and their perfect performance throughout the service life of the products, makes their presence unnoticeable for most users.

These are some of the main applications we have offered solutions to our customers.

Please contact us for further information or assistance with your project.

Sports

Leisure and sport equipments are made of high tech materials to meet the highest requirements in safety, performance but also assuring the optimal cost. CELO offers a wide range of fastening solution for joining different types of plastic, light alloys and sheet metal that meet the application requirements in terms of safety and reduction of the total cost of assembly.

Toys

CELO offers fastening solution for the assembly of the different components in toys. Our products are used for joining different types of plastic, aluminum and other light alloys and meet the application requirements in terms of safety and reduction of the total cost of assembly.

Rekreacja

Śruby są rozwiązaniem do łączenia różnych materiałów w artykułach użytku codziennego. Jakość śrub i ich doskonała wydajność przez cały okres użytkowania produktów sprawia, że ich obecność jest niezauważalna dla większości użytkowników. Oto niektóre z głównych zastosowań, które zaoferowaliśmy naszym klientom.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy w realizacji projektu.

Sporty

Sprzęt rekreacyjny i sportowy wykonany jest z materiałów zaawansowanych technologicznie, aby spełnić najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, ale także zapewnić optymalny koszt. CELO oferuje szeroką gamę rozwiązań mocujących do łączenia różnych rodzajów tworzyw sztucznych, stopów lekkich i blach, które spełniają wymagania aplikacji pod względem bezpieczeństwa i redukcji całkowitego kosztu montażu.

Zabawki

CELO oferuje rozwiązania mocujące do montażu różnych elementów zabawek. Nasze produkty służą do łączenia różnych rodzajów tworzyw sztucznych, aluminium i innych stopów lekkich. Spełniają wymagania aplikacji w zakresie bezpieczeństwa i obniżenia całkowitego kosztu montażu.