Zapewnienie jakości


Laboratorium zapewnienia jakości w naszych zakładach produkcyjnych gwarantuje, że gotowe elementy spełniają wymagania dotyczące parametrów.

Oprócz kontroli produkcji określonej w naszej analizie FMEA, nasza maszyna LaserLab Inspection dokładnie mierzy krytyczne wymiary elementów podczas procesu produkcyjnego. Wykonujemy pomiary powłok, aby zapewnić odporność mocowania na korozję. Nasze wewnętrzne systemy pomiaru grubości powłoki oparte są na promieniowaniu rentgenowskim oraz polach magnetycznych i zapewniają grubość warstwy ochronnej.

Testy środowiskowe w komorach korozyjnych w mgle solnej są również dostępne zgodnie z normą DIN 50.021.

Opublikowane:2024-01-16