Obróbka łba


W celu uzyskania wymaganych właściwości mechanicznych stosuje się hartowanie powierzchniowe i neutralne, zgodnie ze specyfikacją techniczną każdej rodziny produktów. Zastosowanie stali bez fosforanów zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z kruchością lub mikropęknięciami.

Temperatura i warunki atmosferyczne są kontrolowane przez specjalne oprogramowanie, które gwarantuje warunki procesu i właściwości produktu końcowego, a także możliwość śledzenia wszystkich przetwarzanych partii.

Opublikowane:2024-01-16