SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CELO produkuje szeroką gamę wkrętów do urządzeń gospodarstwa domowego, przeznaczonych do najbardziej wymagających zastosowań. Aby potwierdzić przydatność wkrętu do wykonania połączenia analizujemy dogłębnie różnorodność materiałów i specjalne wymagania tych produktów. Wiemy, jak ważna jest redukcja kosztów na rynku AGD, dlatego mamy wyspecjalizowany zespół inżynierów, który zapewnia pełną pomoc od projektu do produkcji. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych zastosowań, do których oferujemy naszym klientom specjalne rozwiązania w zakresie mocowania.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy Twoim projekcie.

Wkręty do małych urządzeń

CELO oferuje rozwiązania mocujące do montażu różnych komponentów w produktach małego AGD. Łączenie tworzyw sztucznych, cienkich blach, stopów lekkich i aluminium, o różnych wymaganiach mechanicznych i konieczności obniżenia całkowitego kosztu montażu.

Wkręty do urządzeń kuchennych

Produkty do gotowania obejmują systemy okapów, kuchenki, płyty kuchenne i wszystkie ich elementy, sterowane elektronicznie bardziej wyrafinowanej konstrukcji. CELO oferuje szeroką gamę produktów do łączenia cienkich blach, aluminium i innych stopów lekkich do wszystkich zastosowań kuchennych, które spełniają wszystkie wymagania mechaniczne i bezpieczeństwa.

Wkręty do okapów

Wkręty używane do montażu okapów wyciągowych muszą zapewniać doskonałą odporność na odkształcanie, ponieważ montaż odbywa się na cienkiej blasze. CELO oferuje różne rozwiązania do montażu na blachach i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem.

Wkręty do pralek i suszarek

Wkręty używane do montażu elementów wchodzących w skład pralek i suszarek muszą zapewniać doskonałą odporność na osłabienia połączeń w wyniku wibracji oraz obciążenia mechaniczne przez cały okres użytkowania produktu. CELO oferuje różne rozwiązania do montażu na aluminium, stali, blachach i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem.

Wkręty do lodówek

Wkręty używane do montażu elementów wchodzących w skład lodówek muszą zapewniać doskonałą odporność na zmiany temperatury, osłabienia połączeń w wyniku wibracji oraz obciążenia mechaniczne przez cały okres użytkowania produktu. CELO oferuje różne rozwiązania do montażu na aluminium, stali, blachach i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem.

Household appliances screws

CELO manufacturers an extensive number of screw references for household appliances covering the most demanding applications. The diversity of materials and special requirements of this products are deeply analyzed to confirm the suitability of the screw to be used for the joint. We know the importance of the overall cost reduction in the domestic-appliances market and for this reason we have a specialized engineers team that provides full assistance from design to production. Find below some of the main applications for which we have been offering special fastening solutions to our customers.

Please contact us for further information or assistance with your project.

Small appliances

CELO offers fastening solution for the assembly of the different components in small appliances products. Joining plastic, thin metal sheet, light alloys and aluminum, with different mechanical requirements and the need of reducing the total cost of assembly.

Cooking

Cooking products include exhaust hood systems, stoves, cookpads and all its components, with more sophisticated designs and electronically controlled. CELO offers a wide range of products for joining thin metal sheet, aluminum and other light alloys for all cooking applications that meet all mechanical and safety requirements.

Hoods

Screws used in the assembly of exhaust hoods must assure excellent resistance to stripping, the assembly is made on thin metal sheet. CELO provide different solutions for the assembly on sheet metal and fiber-reinforced plastics.

Washers and dryers

Screws used in motors and pumps are exposed to high mechanical loads, vibration and pressure through-out the product’s service life. CELO can provide different solutions depending on the materials and the hole designs.

Refrigerators

Screws used in the assembly of the components included in refrigerators must assure excellent resistance to thermal cycles, vibrational loosening and mechanical loads a through-out the product’s service life. CELO provide different solutions for the assembly on aluminum, steel, sheet metal and fiber-reinforced plastics.

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CELO produkuje szeroką gamę wkrętów do urządzeń gospodarstwa domowego, przeznaczonych do najbardziej wymagających zastosowań. Aby potwierdzić przydatność wkrętu do wykonania połączenia analizujemy dogłębnie różnorodność materiałów i specjalne wymagania tych produktów. Wiemy, jak ważna jest redukcja kosztów na rynku AGD, dlatego mamy wyspecjalizowany zespół inżynierów, który zapewnia pełną pomoc od projektu do produkcji. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych zastosowań, do których oferujemy naszym klientom specjalne rozwiązania w zakresie mocowania.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy Twoim projekcie.

Wkręty do małych urządzeń

CELO oferuje rozwiązania mocujące do montażu różnych komponentów w produktach małego AGD. Łączenie tworzyw sztucznych, cienkich blach, stopów lekkich i aluminium, o różnych wymaganiach mechanicznych i konieczności obniżenia całkowitego kosztu montażu.

Wkręty do urządzeń kuchennych

Produkty do gotowania obejmują systemy okapów, kuchenki, płyty kuchenne i wszystkie ich elementy, sterowane elektronicznie bardziej wyrafinowanej konstrukcji. CELO oferuje szeroką gamę produktów do łączenia cienkich blach, aluminium i innych stopów lekkich do wszystkich zastosowań kuchennych, które spełniają wszystkie wymagania mechaniczne i bezpieczeństwa.

Wkręty do okapów

Wkręty używane do montażu okapów wyciągowych muszą zapewniać doskonałą odporność na odkształcanie, ponieważ montaż odbywa się na cienkiej blasze. CELO oferuje różne rozwiązania do montażu na blachach i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem.

Wkręty do pralek i suszarek

Wkręty używane do montażu elementów wchodzących w skład pralek i suszarek muszą zapewniać doskonałą odporność na osłabienia połączeń w wyniku wibracji oraz obciążenia mechaniczne przez cały okres użytkowania produktu. CELO oferuje różne rozwiązania do montażu na aluminium, stali, blachach i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem.

Wkręty do lodówek

Wkręty używane do montażu elementów wchodzących w skład lodówek muszą zapewniać doskonałą odporność na zmiany temperatury, osłabienia połączeń w wyniku wibracji oraz obciążenia mechaniczne przez cały okres użytkowania produktu. CELO oferuje różne rozwiązania do montażu na aluminium, stali, blachach i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem.