URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Branża urządzeń elektrycznych obejmuje różne sektory o wielu zastosowaniach, które wykorzystują wkręty jako elementy łączące. Firma CELO zawsze była jednym z głównych dostawców dla producentów komponentów elektrycznych i towarzyszyła im przez cały czas opracowywania materiałów i zaspokajania potrzeb rynku.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy Twoim projekcie.

Wkręty do systemów oświetlenia

Dzięki innowacyjności, wydajności i kompaktowej konstrukcji branża oświetleniowa stała się jedną z najbardziej wymagających jeśli chodzi o precyzję rozwiązań montażowych, spełniających wymagania każdego zastosowania. 

W związku z tym, że innowacyjność i łączność są głównymi czynnikami napędzającymi przemysł, CELO współpracuje z projektantami i firmami zajmującymi się technicznym oświetleniem architektonicznym, kładąc duży nacisk na wysokiej jakości rozwiązania oświetleniowe dla większości zastosowań.

Wkręty do szaf elektrycznych

Szafy elektryczne składają się z kilku elementów, z których każdy wykonany jest z innego materiału, co wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań dostosowanych do danego montażu. Poniżej przedstawiamy niektóre z rozwiązań do montażu na poliestrze, aluminium oraz do uszczelniania obudów w celu zapewnienia ich nienaruszalności.

Wkręty do drobnych urządzeń elektrycznych

Małe urządzenia elektryczne zawierają wiele wkrętów do montażu w tworzywie lub metalu. CELO produkuje wkręty do różnych zastosowań: do tworzyw sztucznych, metalu lub specjalne wkręty maszynowe.

Wkręty do silników i pomp

Wkręty stosowane w silnikach i pompach są narażone na duże obciążenia mechaniczne, wibracje i ciśnienie przez cały okres użytkowania produktu. CELO może dostarczyć różne rozwiązania w zależności od materiałów i konstrukcji otworów.

Wkręty do przełączników niskiego napięcia

CELO produkuje wkręty do komponentów układów niskiego napięcia.

Wkręty do liczników

Coraz częstsze stosowanie elektroniki w systemach pomiaru energii doprowadziło do zmiany konstrukcji wkrętów w zależności od różnych wymagań montażowych.

Sprzęt medyczny

CELO oferuje szeroką gamę rozwiązań mocujących do montażu sprzętu medycznego. Respiratory i inne komponenty medyczne wykonane są z różnych rodzajów tworzyw sztucznych i stopów lekkich, a nasze produkty spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

Electric Material screws

Electric material industry comprises diverse sectors with multiple applications that use screws as joining elements. CELO has always been one of the main suppliers to electric components manufacturers and has walked with them hand in hand over the evolution of materials and market needs.

Please contact us for further information or assistance with your project.

Lighting

The innovation through efficiency and compact design have been transforming the lighting sector to one of the most demanding of precise assembly solutions that meet each application requirements. 

Moving towards innovation and connectivity are the key drivers on the industry, CELO has been partnering with design engineers and technical architectural lighting companies with a strong emphasis on high quality lighting solutions for most applications.

Electric cabinets

Electric cabinets are made of several components, each of them made of different materials which require specific solutions adapted to each particular assembly. Some of the solutions for polyester, aluminum and cabinet sealing assemblies to prevent tampering or unauthorized manipulation are shown below.

Small electric material

Small electric equipment includes multiple screws, either for plastic or metal assembly. CELO manufactures screws for the different applications: solutions for plastic, metal or special machine screws.

Motors and pumps

Screws used in motors and pumps are exposed to high mechanical loads, vibration and pressure through-out the product’s service life. CELO can provide different solutions depending on the materials and the hole designs.

Low voltage switches

CELO manufactures screws for low voltage system components.

Metering

The growing use of electronics in energy measuring systems has led to a change in the design of the screws according to the different assembly requirements.

Medical

CELO offers a wide range of fastening solutions for the assembly of the medical equipment. Ventilators and other medical components include different types of plastic and light alloys and our products ensure the highest requirements in terms of safety.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Branża urządzeń elektrycznych obejmuje różne sektory o wielu zastosowaniach, które wykorzystują wkręty jako elementy łączące. Firma CELO zawsze była jednym z głównych dostawców dla producentów komponentów elektrycznych i towarzyszyła im przez cały czas opracowywania materiałów i zaspokajania potrzeb rynku.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy Twoim projekcie.

Wkręty do systemów oświetlenia

Dzięki innowacyjności, wydajności i kompaktowej konstrukcji branża oświetleniowa stała się jedną z najbardziej wymagających jeśli chodzi o precyzję rozwiązań montażowych, spełniających wymagania każdego zastosowania. W związku z tym, że innowacyjność i łączność są głównymi czynnikami napędzającymi przemysł, CELO współpracuje z projektantami i firmami zajmującymi się technicznym oświetleniem architektonicznym, kładąc duży nacisk na wysokiej jakości rozwiązania oświetleniowe dla większości zastosowań.

Wkręty do szaf elektrycznych

Szafy elektryczne składają się z kilku elementów, z których każdy wykonany jest z innego materiału, co wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań dostosowanych do danego montażu. Poniżej przedstawiamy niektóre z rozwiązań do montażu na poliestrze, aluminium oraz do uszczelniania obudów w celu zapewnienia ich nienaruszalności.

Wkręty do drobnych urządzeń elektrycznych

Małe urządzenia elektryczne zawierają wiele wkrętów do montażu w tworzywie lub metalu. CELO produkuje wkręty do różnych zastosowań: do tworzyw sztucznych, metalu lub specjalne wkręty maszynowe.

Wkręty do silników i pomp

Wkręty stosowane w silnikach i pompach są narażone na duże obciążenia mechaniczne, wibracje i ciśnienie przez cały okres użytkowania produktu. CELO może dostarczyć różne rozwiązania w zależności od materiałów i konstrukcji otworów.

Wkręty do przełączników niskiego napięcia

CELO produkuje wkręty do komponentów układów niskiego napięcia.

Wkręty do liczników

Coraz częstsze stosowanie elektroniki w systemach pomiaru energii doprowadziło do zmiany konstrukcji wkrętów w zależności od różnych wymagań montażowych.

Sprzęt medyczny

CELO oferuje szeroką gamę rozwiązań mocujących do montażu sprzętu medycznego. Respiratory i inne komponenty medyczne wykonane są z różnych rodzajów tworzyw sztucznych i stopów lekkich, a nasze produkty spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.