Wytyczne dotyczące projektowania otworów

Zasadniczym wymogiem zapewniającym bezpieczny montaż wkrętów i wysoką wydajność połączenia jest spójna konstrukcja otworu.

Nasi inżynierowie ds. zastosowań mają solidne doświadczenie i rozległą wiedzę na temat projektowania połączeń, aby uzyskać optymalną konstrukcję Twoich montaży. Skontaktuj się z nami, jesteśmy gotowi Ci pomóc.

Wybierz typ produktu, aby zobaczyć nasze zalecenia dotyczące materiału bazowego i konfiguracji otworów.

Projektowanie otworów do montażu w tworzywie sztucznym

REMFORM® II HS™

Zalecany do łączenia tworzyw termoplastycznych wzmacnianych włóknami i/lub tworzyw termoplastycznych w zastosowaniach o wysokich wymaganiach mechanicznych. Zobacz więcej

REMFORM® II F™

Zalecany do montażu bardzo twardych tworzyw sztucznych, materiałów termoutwardzalnych oraz do zastosowań, w których wymagana jest niewielka długość uchwycenia. Zobacz więcej

REMFORM®

Zalecany do podzespołów o średnich i wysokich wymaganiach mechanicznych. Zobacz więcej

PLASTITE®

Zalecany do montażu w tworzywach sztucznych. Zobacz więcej

PUSHTITE® II™

Zalecany do połączeń z tworzyw sztucznych. Zobacz więcej

CELOspArk®

Zalecany dla połączeń z tworzywami termoplastycznymi ciągliwymi lub średnimi. Zobacz więcej


Core hole dimensions for light alloy and die casting assemblies

TAPTITE 2000®

Zalecany do montażu odlewów ciśnieniowych z aluminium. Zobacz więcej

REMFORM® II F™

Zalecany do montażu odlewów ciśnieniowych z magnezu i aluminium oraz profili wytłaczanych z aluminium. Zobacz więcej

TAPTITE II®

Zalecany do montażu odlewów ciśnieniowych z aluminium. Zobacz więcej


Wymiary otworów dla blach stalowych

FASTITE®2000TM

Zalecany do łączenia cienkich blach z aluminium i stali. Zobacz więcej

EXTRUDE-TITE®

Zalecany do łączenia cienkich blach z aluminium i stali (konfiguracja metryczna). Zobacz więcej

TAPTITE 2000®

Zalecane do łączenia blach stalowych i otworów wytłaczanych. Zobacz więcej

Opublikowane:2024-01-16