Opóźnione pęknięcie. Najczęstsze przyczyny

Naprężenie generowane podczas dokręcania jest wyższe niż wytrzymałość nakrętki na ścinanie. Przyczyny tego błędu mogą być różne:

  • Kruchość wodorowa: wodór uwalniany podczas procesów powlekania elektrolitycznego może pozostać zamknięty we wkręcie. Może to mieć krytyczne znaczenie w przypadku części o wysokiej twardości i zespołów poddawanych wysokim naprężeniom. Zoptymalizuj twardość, siłę dokręcania lub wypiekanie części, aby zmniejszyć ten efekt. Pęknięcia mogą wystąpić kilka godzin lub dni po zakończeniu montażu. .

  • Pękanie naprężeniowe korozyjne: elementy w środowiskach silnie korozyjnych mogą wykazywać pęknięcia spowodowane utratą materiału lub kruchością wywołaną wodorem. Pęknięcia mają zwykle miejsce kilka miesięcy po zakończeniu montażu.

  • Złamania pod wpływem obciążenia: obciążenia zewnętrzne przyłożone do montażu spowodować przeciążenia przekraczające granice wytrzymałości wkrętu. Obciążenia takie mogą również rozdzielać części materiału i podstawy oraz przenosić napięcia i naprężenia w usztywnieniach, które mogą doprowadzić do ich pęknięcia.
Opublikowane:2023-12-22