Wkręty do montażu w tworzywach sztucznych

Najlepsze rozwiązanie do bezpośredniego montażu w tworzywie sztucznym

Wkręty do tworzyw sztucznych są specjalnie zaprojektowane do bezpośredniego montażu w tworzywach sztucznych z uformowanymi otworami pilotowymi i stanowią najlepszą alternatywę dla standardowych elementów złącznych lub wkładek gwintowanych. Zaprojektowane z wąskim kątem zarysu (od 30º do 48º), zapewniają zwiększoną wytrzymałość na zerwanie i zmniejszają ryzyko pęknięcia tworzywa. 

Dzięki unikalnemu połączeniu lekkości, elastyczności, trwałości i innych właściwości tworzywa sztuczne mają szerokie zastosowanie w wielu branżach. Wybór najodpowiedniejszego wkrętu dostosowanego do tworzywa sztucznego pozwoli na uzyskanie mniejszych otworów, co obniży ogólne koszty montażu (zmniejszy zużycie tworzywa sztucznego, czas montażu i koszt części wtryskiwanych).

Szybki wybór wkrętów gwintujących do tworzyw sztucznych

Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące wyboru wkrętu w zależności od rodzaju tworzywa sztucznego. Indywidualne testy u klienta pozwolą określić optymalne rozwiązanie na podstawie geometrii otworu, wymagań mechanicznych i parametrów instalacji.

Rodzaj tworzywa sztucznego określa się na podstawie jego modułu zginania (modułu sprężystości)

Type of plastic
DuctileMediumHardVery HardThermosetLow thickness

REMFORM® II HS

-••••••••-

REMFORM®

•••••••--

REMFORM® II F

--•••••-

CELOspArk®

••••----

TWINPLAST

----•••

IBI-ZAS

---•••-

PCB

---•••

- Not recommended
Acceptable
•• Correct
••• Optimal

Fachowa pomoc i rozwiązania niestandardowe

Optymalne rozwiązanie w zakresie doboru wkrętów, które mają być zastosowane do tworzyw sztucznych, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na cały proces montażu. Używanie standardowych wkrętów samogwintujących często powoduje problemy montażowe, ponieważ tworzywo sztuczne może pękać z powodu naprężeń podczas montażu. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zaoferować najlepsze rozwiązanie dla montażu na materiałach z tworzyw sztucznych, analizując rodzaj materiału, konfigurację otworu, wymagania mechaniczne i parametry instalacji. 

Nasi technicy w laboratoriach testowych CELO dostarczają raporty techniczne zawierające cenne dane dotyczące możliwości wkrętów w konkretnych zastosowaniach klienta. Dzięki analizom i testom mechanicznym, które obejmują testy wprowadzania wkrętów, gwintowania, uszkodzeń, momentu odkręcania i wyrywania, zalecamy optymalne rozwiązanie, które najlepiej spełni wymagania w przypadku Twojego zastosowania. 

Dodatkowo, aby sprawdzić, czy wymiary wybranych wkrętów są zgodne z projektem, CELO oferuje możliwość pobrania plików 3D naszych produktów.

Nasz zespół jest gotowy udzielić Ci wsparcia

Nasze wkręty do połączeń z tworzyw sztucznych

REMFORM® II HS™

REMFORM®

REMFORM® II F™

CELOspArk®

PLASTITE®

IBI-ZAS

PCB

PUSHTITE® II™

REMFORM® II HS™

REMFORM®

REMFORM® II F™

CELOspArk®

PLASTITE®

IBI-ZAS

PCB

PUSHTITE® II™